neteisminio bankroto terminas

Kiek trunka neteisminis bankrotas?

Neteisminis bankrotas Lietuvoje vidutiniškai trunka apie metus, tačiau mes nematome prasmės snūduriuoti darbe ir sugebame visą procesą be priekaištų įgyvendinti per 6-7 mėn. Per šį laikotarpį atliekame tiek pasirengimo neteisminiam bankrotui darbus, tiek įvykdome visą įmonės neteisminio bankroto procedūrą.

Sakydami, kad bankrotas ne teismo tvarka yra ženkliai greitesnis nei teismine tvarka, – nemeluojame. Teismine tvarka iškeltos bankroto bylos nagrinėjimas Lietuvoje vidutiniškai trunka net 2 metus! Žinome, kad laikas yra pinigai, todėl siekiame padėti Jums sutaupyti tą patį procesą atlikdami daugiau nei dvigubai greičiau.

Pasirengimo stadija

Iki bankroto bylos iškėlimo praeina mažiausiai mėnesis. Savaitę laiko intensyviai dirbame tvarkant buhalterinius kablelius, dėliojant neteisminio bankroto planą. Ši savaitė yra viena svarbiausių visame bankroto procese, kadangi ji pakloja pamatus sklandžiai bylos eigai.

22 dienas „suvalgo“ laukimas išsiuntus siūlymą kreditoriams vykdyti įmonei bankroto procesą ne teismo tvarka. Taip, ir mes manome, kad šis terminas yra neracionaliai ilgas, todėl tikimės, kad įstatymų leidėjai šį sunkiai paaiškinamą terminą sutrumpins.

Bankroto bylos iškėlimas

Iškėlus įmonei bankroto bylą, bankroto administratorius perima įmonės valdymą. Taigi tampa įmonės turto, lėšų, dokumentų valdytoju. Po bankroto bylos iškėlimo didžiausias darbų krūvis tenka bankroto administratoriui, kuris per kiek daugiau nei mėnesį turi surinkti kreditorių reikalavimus ir pateikti juos kreditorių susirinkimui tvirtinti.

Įmonės likvidavimo stadija

Turėdamas kreditorių susirinkimo patvirtintą įmonės kreditorių sąrašą, bankroto administratorius pasiūlo kreditoriams likviduoti įmonę dėl bankroto, tokiu būdu sudarant prielaidas pradėti įmonės turto realizavimo procesą (iki kreditorių sprendimo likviduoti įmonę, turtas negali būti parduodamas).

Likvidavimo stadijoje kreditorių susirinkimas balsų dauguma (50+1 proc. visų skolų vertės) nusprendžia ir įsakmiai nustato taisykles, kuriomis vadovaudamasis bankroto administratorius parduoda (arba kitaip realizuoja) įmonės turtą. Turtas gali būti parduodamas varžytynėse, gali būti parduodamas konkrečiam pirkėjui arba kita kreditoriams priimtina tvarka. Jeigu kreditoriai nusprendžia, turtas, kaip neturintis jokios vertės, gali būti nurašomas ir utilizuojamas.

Nuo kreditorių priimto sprendimo turinio priklauso įmonės likvidavimo stadijos trukmė. Jeigu kreditoriai nenustato sudėtingos, ilgai trunkančios turto realizavimo procedūros, arba nusprendžiama įmonės turto nerealizuoti (nurašyti kaip bevertį) likvidavimo stadija gali trukti ir mėnesį. Per šį laiką bankroto administratorius faktiškai pasirengia įmonės pabaigai ir išregistravimui (sutvarko ir suarchyvuoja įmonės dokumentus, parengia likvidavimo pradžios, pabaigos ataskaitas ir kt.).

Pabaiga

Atlikęs visas jam pavestas pareigas, t. y. faktiškai pabaigęs įmonės bankroto procesą, bankroto administratorius paskutinį kartą kreipiasi į kreditorių susirinkimą, pateikdamas tvirtinti galutinę savo ataskaitą ir siūlydamas pabaigti įmonės bankroto bylą.

Kreditoriams pritarus galutinei bankroto ataskaitai, kliūčių pabaigti įmonės bankroto bylą nebelieka. Apie dvi savaitės gali praeiti, kol bankroto administratorius, surinkęs visas būtinas pažymas ir dokumentus, kreditorių valią perduos juridinių asmenų registrui. Įmonė pasibaigia ją išregistravus iš juridinių asmenų registro.