neteisminio bankroto procesas

Procesas nuo A iki Z

Neteisinga būtų teigti, kad visus įmonių bankroto procesus galima užverti ant to paties šablono. Kaip kiekvienas verslas skiriasi savo pradžia ir veiklos istorija, taip ir verslo pabaigos yra savitos ir skirtingos. Visgi, įstatymas nustato tam tikrus neteisminio bankroto etapus, kuriuos turi praeiti įmonė, prieš pabaigdama savo istoriją.

Pasakome tiesą iš karto – pradėti nuo 4 žingsnio geriausia!

Bankroto bylos iškėlimas

 1. Jeigu Jūsų įmonė susiduria arba jaučiate tikimybę, kad greitu metu susidurs su nepakeliamais finansiniais sunkumais;
 2. Jeigu nematote prasmės gaivinti įmonės ir grąžinti visas susikaupusias skolas (įmantriai tariant – įmonės restruktūrizuoti);
 3. Jeigu įmonei teismuose nėra iškeltų jokių bylų;
 4. Jeigu antstoliai, VMI ar Sodra nevykdo išieškojimo iš įmonės (nėra areštuotos banko sąskaitos, nedaromi lėšų nuskaitymai).
 5. Jeigu nėra vykdomas VMI patikrinimas.

Plačiau apie bankroto ne teismo tvarka sąlygos kviečiame skaityti čia.

 1. Aktualaus, dažniausiai – paskutinio mėnesio, įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos;
 2. Kreditorių sąrašo (mokėtinų sumų žiniaraščio), įskaitant darbo užmokesčio skolas ir skolas valstybei.
 1. Apie susidariusią sunkią finansinę situaciją ir siūlymą iškelti įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka registruotais laiškais pranešti visiems įmonės kreditoriams, nurodytiems anksčiau minėtame kreditorių sąraše;
 2. Pranešime nurodyti, kur ir kada vyks kreditorių susirinkimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo;
 3. Išsaugoti išsiųstų registruotų laiškų sąrašą (laiškų siuntimo kvitą).

Sveikiname, jau radote! Susisiekite su mumis, nustebsite, kokie mes draugiški.

 1. Nustatytą dieną su aktualiais įmonės finansiniais dokumentais (balansu, jo detalizavimu) pravesti kreditorių susirinkimą pagal numatytą darbotvarkę;
 2. Registravimo lape užregistruoti visus kreditorių susirinkime dalyvavusius (balsavusius) kreditorius;
 3. Surinkti visų kreditorių balsavimą.
Gera žinia ta, kad 99% kreditorių susirinkimų šiandieną vyksta raštu, t. y. kreditoriai savo balsavimą atsiunčia iš anksto.
 1. Susumuoti kreditorių balsus ir nustatyti, kad bankrotui ne teismo tvarka pritaria bent ¾ skolų turintys kreditoriai;
 2. Surašyti ir pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą.
 3. Pasirašytą protokolą, kreditorių registravimo lapą, kreditorių balsavimo biuletenius, išsiųstų laiškų sąrašą ir patį pranešimą perduoti nemokumo administratoriui.

Bankroto proceso vykdymas

 1. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimo protokolą su visais priedais pateikia juridinių asmenų registrui;
 2. Juridinių asmenų registre įregistruojamas įmonės teisinis statusas „bankrutuojanti“.
 1. Sudaromas bankroto bylos iškėlimo dienos įmonės balansas;
 2. Bankroto administratorius perima visus įmonės dokumentus ir turtą, nurodytą bankroto iškėlimo dienos balanse.

Bankroto administratorius pagal prašymą gauna kiekvieno kreditoriaus reikalavimą įmonei ir sudaro kreditorių sąrašą.

 1. Bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, kurio metu patys kreditoriai tvirtina bankroto administratoriaus sudarytą kreditorių sąrašą;
 2. Šiame susirinkime taip pat patvirtinamos įmonės bankroto proceso išlaidos.
 1. Bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, kurio metu kreditoriai nutaria likviduoti įmonę dėl bankroto;
 2. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimo protokolą pateikia juridinių asmenų registrui;
 3. Juridinių asmenų registre įregistruojamas įmonės teisinis statusas „likviduojama dėl bankroto“.
 1. Bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, kurio metu kreditoriai nusprendžia, kokia tvarka ir kokia kaina bus realizuojamas įmonės turtas;
 2. Kreditorių nustatyta tvarka realizuojamas įmonės turtas.

Bankroto proceso pabaiga

 1. Bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, kurio metu kreditoriams pateikia tvirtinti galutinę savo ataskaitą;
 2. Kreditoriams pritarus galutinei bankroto ataskaitai, bankroto administratorius paskirsto bankroto procese surinktas lėšas ataskaitoje nurodyta tvarka.
 1. Bankroto administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą, kurio metu kreditoriai nutaria pabaigti įmonę;
 2. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimo protokolą pateikia juridinių asmenų registrui;
 3. Įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro.
Jeigu savo kelią pradėsite nuo 4 žingsnio – garantuojame, visi kiti žingsniai nereikalaus jokių pastangų!